Рады видеть тебя на нашем сайте. Тут ты сможешь найти для себя много полезной информации. На данный момент в каталоге 1477 рефератов, и 1869 новостей. Каждый день добавляются новые материалы.
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Общение » Zox Википедия » Лаптев Анатолий Павлович (1946г.), кинорежиссер
Лаптев Анатолий Павлович (1946г.), кинорежиссер
AdelyaДата: Четверг, 11.11.2010, 17:37 | Сообщение # 1
Наша девочка))
Группа: Пользователь
Сообщений: 141
Репутация: 2
Статус: Offline
Анатолий Павлович Лаптев – сценарист, кинорежиссер, оператор, аќын.

Анатолий Лаптевтіѕ шыєармашылыєы Шыєыс Ќазаќстанныѕ єажайып табиєаты: ўлан-єайыр даласымен, ќўм жалдарымен, мґлдір таза бўлаќтарымен, ќўз-шыѕдарымен тыєыз байланысты. Шыєармашылыєыныѕ негізі – адамдарєа туєан ґлке табиєатын тїсініп, ґзін сол табиєаттыѕ бір бґлшегі ретінде сезіне білуді їйрету.

Ґскемен телевидениесінде ќызмет жасай жїріп, Анатолий Лаптев Шыєыс Ќазаќстанныѕ экономикасы, мјдени ґмірі, адамдарыныѕ таєдыры туралы, мыѕдаєан сюжеттер, репортаждар мен очерктер тїсірді. А. Лаптевтіѕ ґзініѕ алєашќы фильмін (»Ќолыѕды бер, Дархан ») студияныѕ бас редакторы В.Минаевпен бірлесіп тїсірді .ВНИИцветметтіѕ єалымдары туралы тїсірілген бўл фильм автордыѕ ВГИК – тегі дипломдыќ жўмысы болатын.
Дјл осы кезде П.Бортниктіѕ сценариі бойынша «Озеро студеное, ласковое»фильмі тїсіріліп, сґздерін СССР халыќ јртісі И.Смоктуновский дыбыстады.Тіптен сол ґткен єасырдыѕ жетпісінші жылдарыныѕ ґзінде экологиялыќ катастрофаныѕ келе жатќаны туралы Лаптевтіѕ азаматтыќ їні естіле бастаєан еді. Автордыѕ сол кездегі еѕбектерін республика басшылары баєалай келе, оєан Ќазаќстан Ленин комсомолы сыйлыєыныѕ лауреаты атаєын берді
1984 жылы А.Лаптев Ќазаќ телевидениесініѕ Шыєыстаєы корреспонденті болып таєайындалып, Орталыќ телевидение редакциясымен тыєыз шыєармашылыќ ќарым-ќатынаста жўмыс істеді. Сол жылдары «Старик и озеро», «Самый счастливый день», «Постижение» атты танымал фильмдері тїсірілді. 1980 жылы Роза Рымбаеваныѕ ќатысуымен Алматы ќаласы туралы «Город, который я люблю» фильмі тїсірілді. Јнші Алматы туралы јн айтып,, кадрдан тыс сґздерін белгілі ќазаќ аќыны О.Сїлейменов оќыды. «Когда уходят снега» фильмі де осы кезде тїсіріліп, автордыѕ сґздерін И.Смоктуновский оќыды.
Мјдениет пен ґнер саласындаєы жемісті еѕбегі їшін 1990 жылы Анатолий Лаптевке «Ќазаќстанныѕ еѕбек сіѕірген мјдениет ќайраткері» атаєы берілді.
Ґткен єасырдыѕ 90 - жылдары Кеѕес Одаєыныѕ тарап, адамдардыѕ санасы мен ґміріне де, телевидениеде де маѕызды ґзгерістер жїріп жатты. 1994 жылы мемлекетаралыќ «МИР» телерадиокомпаниясы ќўрылып, А.Лаптевтіѕ тікелей араласуымен Ґскеменде компанияныѕ Шыєыс бґлімшесі ашылады. А.Лаптев соєан басшылыќ жасайды.
Орталыќ телевидениедегі кґптеген жўмыстары таѕдаулы деп баєаланды. А.Лаптевтіѕ Шыєыс Ќазаќстан, оныѕ адамдары, проблемалары туралы Мјскеуден берілген репортаждары шыєысќазаќстандыќ кґрермендердіѕ есінде.
А.П.Лаптевтіѕ шыєармашылыќ ќызметі «Беловодье ЛТД» ЖШС –мен тікелей байланысты. «Беловодье ЛТД» ЖШС - жарнама- аќпараттыќ агенттігінде басшылыќ жасай отырып, бірнеше фильмдер тїсірді, журналист ретінде облыстыќ, республикалыќ газет беттерінде экология таќырыбына, ґмірі ќызыќты адампдар туралы маќалалар жазды. Режиссер ретінде ЌР Президентініѕ телерадиокомпаниясымен тыєыз байланыста жўмыстар атќаруда. Шыєыс Ќазаќстан јкімшілігініѕ бўќаралыќ аќпараттармен мјдени байланыс жґніндегі штаттан тыс кеѕесшісі.

 
Форум » Общение » Zox Википедия » Лаптев Анатолий Павлович (1946г.), кинорежиссер
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: